Unikátna premena zimnej záhrady na plnohodnotnú miestnosť

Pôvodne priestor zimnej záhrady sa behom chvíľky premenil na plnohodnotne obývateľnú miestnosť vďaka vákuovej izolácii VakuPRO®. Mladá rodina tak získala potrebný priestor bez búracích prác a stavebného neporiadku.

Zimná záhrada bola pôvodne vybavená studenou vonkajšou terasovou dlažbou.

Keď sa deti dostali do veku, kedy trávili najviac času hrou na zemi, začala mladá rodina riešiť nedostatok priestoru vo svojom, do tej doby veľkostí vyhovujúcim, dome. K obývacej izbe priliehala menšia zimná záhrada, a tak sa ponúkalo využiť tento priestor. Prekážka bola jediná – studená podlaha.

 

Pôvodná podlaha bola položená priamo na terén, bez akejkoľvek izolácie. Preto v chladnom počasí prechládala a pre pohyb a hru malých detí bola nevhodná. Rodina hľadala riešenie, ktoré by, vzhľadom k deťom, nebolo náročné na čas a neporiadok. Podmienky boli pomerne obmedzujúce. Výška celého súvrstvia vrátane podlahovej krytiny sa musela zmestiť do 31 mm. Iba pri dodržaní tejto výšky išlo otvoriť pôvodné dvere do zimnej záhrady.

VakuPRO® má skvelé parametre

Ponúkli sme preto riešenie s tenkou tepelnou izoláciou VakuPRO®, ktorá má skvelé tepelnoizolačné vlastnosti, a to aj v hrúbke 20 mm aplikovanej v tomto prípade.

VakuPRO® má skvelé tepelnoizolačné parametre, a tak aj v malej hrúbke nahradí klasickú izoláciu.
  • Súčiniteľ tepelnej vodivosti VakuPRO®: λ = 0,007 W/(m·K)

  • 20 mm VakuPRO® nahradí 100 mm klasickej tepelnej izolácie

  • Súčiniteľ prestupu tepla pre 20 mm VakuPRO®: U = 0,35 W/(m2·K)

 

Odstránenie pôvodnej podlahy nie je nutné

Parotesnú zábranu sme položili priamo na pôvodnú dlažbu a po obvode utesnili lepiacou páskou. Odpadlo teda náročné a nekomfortné odstraňovanie pôvodnej podlahy, ktoré by predstavovalo hluk, neporiadok, prach, prítomnosť stavebných robotníkov v interiéri domu, násobne dlhší čas rekonštrukcie a v neposlednom rade dodatočné finančné náklady.

 

Super tenké súvrstvie

  Súvrstvie podlahy vytvorili vrstvy:

  • Parotesná zábrana

  • VakuPRO® hr. 20 mm

  • Hobra hr. 4 mm

  • Laminátová podlaha

Celé súvrstvie podlahy sa zmestilo do 31 mm

VakuPRO® dodávame v paneloch konkrétnych tvarov a rozmerov, vyrobených priamo pre danú zákazku. Na mieste sa pokladajú podľa vopred pripraveného kladačského plánu, odpadá akékoľvek rezanie a upravovanie. Aj preto je práca s VakuPRO® veľmi jednoduchá, čistá a rýchla. Celé položenie izolačného súvrstvia trvalo iba štyri hodiny.

VakuPRO® dodávame v jednotlivých paneloch, vyrobených pre konkrétnu zákazku

Panely VakuPRO® sme ešte zakryli vrstvou hobry a následne majitelia dodali samotnú laminátovú podlahu.

Izolácia, ktorú oceníte

Majitelia domčeka mohli priestor využívať v podstate ešte v deň renovácie bez toho, aby museli riešiť akékoľvek znečistenie interiéru a ďalší diskomfort. Počas nadchádzajúcej zimy sa správnosť voľby tepelnej izolácie potvrdila. Deti sa bez problémov hrali na zemi pôvodnej zimnej záhrady, a dokonca sa prestali rosiť sklenené výplne celej konštrukcie.

Na panely VakuPRO® bola položená vrstva hobry a následne podlahová krytina

Vákuová izolácia VakuPRO®množstvo ďalších uplatnení, nielen pri izolácii podláh na teréne, ale aj ako vnútorná izolácia stien, izolácia lodžií, balkónových dosiek alebo terasy nad vykurovanou miestnosťou pri požiadavke na bezbariérový prístup.

 

Veľa informácií o samotnej VakuPRO® alebo jej použití sa dozviete na priamo na webe PROPASIV: VakuPRO® prípadne na on-line konzultácii. Spojiť sa s nami môžete aj priamo telefonicky alebo emailom.

Text a foto: PROPASIV