V Európe prudko rastie záujem o tepelné čerpadlá - ako zareagujete na meniace sa trendy vy?

Trh s tepelnými čerpadlami v Nemecku vzrástol v roku 2020 o približne 40 %, predajcovia vo Veľkej Británii očakávajú tento rok nárast dopytu až o 100 %, skokový záujem očakávajú aj vo Francúzsku, kde od polovice tohto roka nebude možné inštalovať do novostavieb kotol na zemný plyn. Okrem tlaku na znižovanie emisií skleníkových plynov, trhu s tepelnými čerpadlami "svedčí" aj prostredie zatvorených ekonomík, kedy domácnosti vo zvýšenej miere investujú do modernizácie svojich nehnuteľností.

Dáta o predajoch tepelných čerpadiel na Slovensku nie sú známe, naša krajina však dlhodobo patrí k najrýchlejšie rastúcim trhom s tepelnými čerpadlami v celej Európe tak, ako tuzemské domácnosti dobiehajú náskok Západu, kde tento zdroj tepla zažíva renesanciu už od 70. rokov minulého storočia.

Dôvody rastúcej popularity tepelných čerpadiel na Slovensku a na Západe sú veľmi podobné, a to:

  • Veľmi nízke prevádzkové náklady bez nutnosti skladovania paliva či nutnosti prikladania.

  • Zákaz prevádzkovania neekologických kotlov na tuhé palivá.

  • Zaistenie si zdroja tepla šetrného k životnému prostrediu.

  • V prípade developerských projektov či investičných bytov potom aj meniace sa preferencie zákazníkov, resp. rastúci záujem o nehnuteľnosti s nízkymi energetickými nárokmi, resp. nízkymi nákladmi na energie.

Využite teda aj vy obmedzené možnosti pohybu a začnite zhromažďovať informácie o tom, aké konkrétne výhody vám môže priniesť využívanie tepelného čerpadla ako hlavného zdroja tepla, do úvahy vezmite aj zmeny v zákone o ovzduší č 137/2010 Z.z., pozri tu.

Informácie o jednotlivých typoch tepelných čerpadiel dostupných na Slovensku nájdete na internetových stránkach spoločnosti IVT s.r.o., jednotky v inštaláciach tepelných čerpadiel v Česku a na Slovensku. Vďaka sprievodcovi výberom tepelného čerpadla dostupnom na týchto stránkach si tiež môžete behom 2 minút spočítať, ktoré tepelné čerpadlo je pre vašu nehnuteľnosť najvhodnejšie, potrebovať budete iba informácie o:

  • tepelných stratách nehnuteľnosti, prípadne vykurovanej ploche v metroch štvorcových,

  • počtu osôb žijúcich v domácnosti,

  • požiadavky na schopnosť tepelného čerpadla fungovať ako klimatizácia či ohrievať vodu v bazéne,

  • informáciu o tom, či nehnuteľnosť má k dispozícii voľný pozemok pre umiestnenie zemných kolektorov.

Už vykurovacia sezóna 2021/2022 pre vás môže znamenať výrazne nižšie náklady na teplo a zvýšenie komfortu pobytu vo vašej domácnosti!

Zdroj obrázku: caifas / Shutterstock.com