Voda na pozemku či v dome? Čo s ňou?

Vodu potrebuje každý z nás, je teda súčasťou našich životov. Horšie je, keď zasahuje nechceným spôsobom do našich pozemkov, či domovov, vtedy nás vie riadne potrápiť. Zatopené pivnice, garáže
či iné priestory môžu znamenať väčšiu vlhkosť, vznik plesní a s tým spojené zdravotné problémy. Ako sa vyvarovať problémom s vodou si povieme v tomto článku.
 
Ako prvé treba vedieť, aká voda môže ohrozovať náš pozemok či nehnuteľnosť. Aby sme predišli komplikáciám, je dobré prizvať si odborníka, ktorý nám poradí, ako pozemok odvodniť. Netýka sa to len stavieb v povodňových oblastiach, ale aj na svahu či na rovine. Stretnúť sa môžeme s povrchovou, čo sú vlastne zrážky zachytené na pozemku a potrebujú niekam vsiaknuť alebo podzemnou vodou. Práve hladinu podzemnej vody potrebujeme udržať pod úrovňou základov domu.

 

Foto: Pixabay

Podzemná voda

Ak sa chcete vyhnúť v budúcnosti problémom, nechajte si na pozemku urobiť hydrogeologický prieskum. Určite sa vám to vyplatí. Vďaka nemu zistíte hladinu spodnej vody a tiež zloženie pôdy. Vďaka týmto informáciám budete vedieť ako hlboko musia viesť vaše základy a tiež akým spôsobom dom odizolovať.

Podzemná voda dokáže urobiť na majetku nemalé škody, ktoré sú často trvalé. Ak zvažujete stavbu na svahu, bude dôležité usmernenie toku podzemnej vody, aby základová pôda nebola podmývaná a neposúvala sa z kopca. Na usmernenie či odvedenie vody z pozemku a okolia stavby sa využíva drenážny systém (drenážne rúry, štrkové lôžko, geotextília), vhodne umiestnený okolo stavby, ktorý odvedie vodu na najnižšie miesto do vodných tokov či zberných nádrží.

Dôležitou súčasťou ochrany stavby pred vodou je izolácia všetkých častí domu, ktoré sa nachádzajú pod úrovňou terénu. Použité by mali byť materiály špeciálne proti tlakovej vode. Je dôležité aby hydroizolácia bola súvislá a chránená proti mechanickému poškodeniu. Systém hydroizolácie musí byť navrhnutý na mieru vášmu domu. Na výber máte z niekoľkých možností: stierky na asfaltovom alebo bitúmenovom základe, asfaltové pásy, ktoré sa k sebe zvárajú alebo lepia a tiež modernejšie nátery betónu, ktoré sa vpijú do hĺbky a vytvoria nepriepustný materiál.

Súčasťou efektívneho využitia dažďových vôd sú podzemné alebo nadzemné nádrže. Zachytená voda sa využije neskôr v období sucha.

Povrchová voda

Väčšina dlažieb a povrchov, ktoré sa používajú na vytvorenie spevnených plôch pri rodinných domoch sú nepriepustné. Voda cez ne nedokáže prirodzene odtekať a preto sa zhromažďuje na povrchu a vytvára jazierka. Veľkým problémom sú tiež chodníky, vjazdové cesty do garáží, ale aj trávnaté plochy, ktoré sa zvažujú smerom k domu. Voda, ktorá nemá kam odtiecť spôsobuje množstvo problémov, nie len mokré nohy. Machy, riasy či iné defekty na dlažbe sú tvorené nadmernou vlhkosťou, tiež voda, ktorá sa drží na takýchto spevnených plochách predstavuje veľké nebezpečenstvo v zime, kedy vytvára klzké povrchy. Zamrznutá voda môže pôsobením mrazu narušiť povrch dlažby a vytvárať praskliny a výmole. Kvôli zle vyspádovanému chodníku budú trpieť múry a podobne. Aby sme sa vyhli problémom s povrchovou vodou je nutné dôsledné premyslenie odvodňovacích systémov okolo domu.

Pre odvodnenie takýchto spevnených plôch ale aj trávnatých povrchov slúžia líniové odvodňovacie systémy. Výhodou je zber vody pozdĺž celého žľabu a odvádza sa buď do kanalizačného systému, alebo do zberných nádob, kde sa dá ďalej využiť, o tom si však povieme v ďalšej časti článku. Líniové systémy sa vyrábajú z rôznych materiálov ako je polymérbetón, kompozit či sklolaminátom vystužená polyesterová živica. Vyberať treba podľa zaťaženia daného miesta. Teda či bude odvádzať vodu z terasy alebo z príjazdovej cesty, kde bude potrebovať vyššiu nosnosť.

Odvodňovací žľab spoľahlivo odvedie povrchovej vody zo spevnených plôch do drenážneho systému.

Takto zbieraná povrchová voda však nemusí skončiť v odpade. Bola by to vlastne veľká škoda, nakoľko sa dá ešte využiť v záhrade, alebo za určitých okolností aj doma, napríklad na splachovanie či pranie bielizne. Počasie je v posledných rokoch dosť nevyspytateľné. Buďto prší aj niekoľko dní po sebe a vody máme prebytok alebo neprší vôbec. Práve v období keď je vody dosť je ten správny čas urobiť si dostatočnú zásobu a využiť ju napr. na zavlažovanie záhrady v suchých obdobiach. Slúžia na to nadzemné alebo podzemné nádrže. O nadzemných nádržiach aj pre obmedzené priestory si môžete prečítať v samostatnom článku na našom webe topstavebne.sk. Čo sa týka podzemných nádrží, vyžadujú si náročnejšie stavebné úpravy na pozemku a v prípade, že chcete využívať takúto vodu aj doma, tak počítajte s úpravami aj v dome. Takáto nádrž sa dá pripojiť na automatickú závlahu a ušetrí vám tak nielen čas na polievanie ale aj peniaze za vodu. Vaša záhrada sa tiež viac poteší dažďovej vode bez chlóru s nízkym množstvom minerálov a solí.

Jednou z možností ako sa zbaviť zachytenej povrchovej vody je vytvoriť systém pre jej vsakovanie. Slúžia na to vsakovacie sady alebo tunely. Pomáhajú odľahčiť kanalizačnému systému, ktorý je často nedostatočný a udržujú hladinu spodnej vody.

Podzemné nádrže sa vyrábajú v rôznych objemoch a dokonca môžete nájsť aj nádrže vhodné do rôznych problematických lokalít ako skalné podložie alebo s vysokou spodnou vodou. V takýchto podmienkach uvítate nízku stavebnú výšku. Prípadne ak máte málo priestoru priamo v záhrade ale máte dostatok miesta pod parkovacou plochou, hľadajte nádrž, ktorá je pojazdná osobným autom.

 

Ak máte na pozemku dosť miesta, pri využití nádrží či už podzemných alebo nadzemných, určite zvážte vsakovací systém. V prípade, že voda v nádrži dosiahne maximum, pretečie rúrou do vsakovacieho systému, kde vsiakne do zeme. Takýmto spôsobom voda neodtečie bez úžitku do odpadu, ale vráti sa tam, kde je potrebná, do pôdy.

Vsakovacie systémy RONN

Samostatnou kapitolou je voda v mestách. Na jednej strane sa snažíme mestá ochladiť vysádzaním stromov či zelených striech, na druhej strane púšťame vodu dolu kanálmi, ktoré však často nemajú dostatočnú kapacitu. Voda v mestách sa nedá zadržiavať donekonečna, ale vytváraním tzv. vsakovacích galérií je možné odbremeniť kanalizačné systémy. Toto je už ale téma na samostatný článok.

Jednou z možností ako poskytnúť drevinám v meste dostatok miesta a vody pre ich korene je systém podzemných ochranných boxov, ktoré umožňujú použiť substrát pre rast koreňov aj pod vozovkou a to vo všetkých smeroch.

Text: Redakcia

Foto: MEA