Vysoké úrokové sadzby budú aj v roku 2024 podporovať záujem Slovákov o životné poistenie

Vyšší záujem o životné poistenie aj o prenos poistných zmlúv

Rok 2023 sa opäť niesol v znamení zvýšeného záujmu Slovákov o životné poistenie. Pokračoval v nastúpenom trende z pocovidového obdobia, kedy si ľudia vo väčšom uvedomili potrebu kvalitného poistného krytia do výšky svojich príjmov a záväzkov. Ďalším dôvodom vlaňajšieho stúpajúceho záujmu o životné poistenie boli rastúce úrokové sadzby na úveroch a vysoká inflácia, ktoré zvyšujú výdavky a prirodzene znepokojujú ľudí. Klienti si ešte intenzívnejšie začali kontrolovať aj svoje staršie uzavreté poistné zmluvy životného poistenia a prispôsobovať ich aktuálnej situácii. 

 

V roku 2023 sme zaznamenali aj zvýšený záujem klientov o prenos ich poistnej zmluvy z jednej poisťovne do druhej. Väčšina poisťovní na trhu už akceptuje prenos čakacích dôb od konkurencie, a to na rovnaké pripoistenia aj na rovnaké výšky poistných súm. To znamená, že klienti sa už nemusia obávať, že pri prechode z jednej poisťovne do druhej by počas prechodného obdobia niekoľko mesiacov nemali poistnú ochranu a v prípade kritického ochorenia či inej udalosti, by nemali nárok na poistné plnenie.

Foto: Pixabay

Menej výluk a rýchlejšia likvidácia poistných udalostí

Predpokladám, že v roku 2024 bude pokračovať trend z minulého roka. Aj v tomto roku budú poistný segment ovplyvňovať viaceré faktory. Ide najmä o zvýšené úrokové sadzby na hypotékach, s ktorými rastú aj obavy ľudí a ich potreba chrániť svoje príjmy aj finančné záväzky formou životného poistenia. 

 

Ďalej je to akceptácia čakacích dôb od konkurencie ako aj znižovanie čakacích dôb na jednotlivých pripoisteniach. Poisťovne sú voči klientom celkovo ústretovejšie a niektoré dokonca od čakacích dôb už úplne upustili. Významný vplyv na sektor životného poistenia má aj zvýšená digitalizácia poisťovní, rýchlosť likvidácie poistných udalostí ako aj znížená výlukovosť v pripoisteniach.

Ľudia by nemali byť ľahostajní, ale zodpovedne chrániť seba aj svoju rodinu

Klienti by sa v otázke riešenia svojho životného poistenia mali vyhnúť ľahostajnosti. Nemali by zbytočne riskovať a odkladať to na neskôr, ale zodpovedne sa chrániť pred nepredvídateľnými situáciami, ktoré môžu viesť k zníženiu alebo strate ich príjmu. Hovoríme najmä o kritických ochoreniach, úrazoch, ale aj trvalých následkoch, invalidite či smrti. To všetko sú neočakávané životné situácie, ktoré sa môžu kedykoľvek prihodiť a zasiahnu nielen samotného klienta, ale aj jeho rodinu. Čím skôr si človek uzavrie životné poistenie, tým je to výhodnejšie z hľadiska veku, zdravotného stavu aj kvôli nižšej cene. Vo vyššom veku vás poisťovňa na niektoré prekonané diagnózy nemusí poistiť vôbec alebo vás poistí len na obmedzené krytie.

 

Rizikové životné poistenie poskytuje rozsiahlu ochranu, vysokú flexibilitu a adresne kryje potreby klientov a ich blízkych. Každému odporúčam stretnúť sa so skúseným finančným sprostredkovateľom a nastaviť si životné poistenie na aktuálnu životnú a finančnú situáciu klienta a jeho rodiny. Jedine takto si dokážete porovnať ponuky a podmienky viacerých poisťovní na trhu a vybrať si to najlepšie poistenie.

Text: Patrik Szabó/ riaditeľ pre životné poistenie FinGo.sk