Využitie dažďovej vody v každodennom živote prospeje nielen vašej peňaženke

Pitná voda je z roka na rok hodnotnejšia. A nejde len o neustály rast taríf, ale aj o prehnané náklady vrátane zalievania rastlín v záhrade. Aby sa znížila spotreba tohto vzácneho zdroja pre potreby domácnosti, mnoho múdrych a rozvážnych majiteľov domov si vo svojom okolí, kde je záhrada, buduje systémy na zber dažďovej vody. Prax ukazuje, že tieto systémy sa vyplácajú pomerne rýchlo.

Dažďovú vodu je možné použiť nielen na zalievanie rastlín, ale aj v dome, najmä na pranie odevov v práčkach alebo čistenie podláh.

Jednoduché riešenie environmentálnych problémov spoločnosti

Dážď je vždy radosť, najmä pre horlivých majiteľov záhrad, ktorí z neho majú aj ďalšie výhody.

Okrem zníženia plytvania podzemných vôd, prospieva zber dažďovej vody aj životnému prostrediu. Mnoho majiteľov pozemkov stavia rybníky a napúšťa ich alebo ich dopĺňa pitnou vodou, čo je samozrejme zbytočné. S kvalitnou nádržou na dažďovú vodu môžete tento problém rýchlo vyriešiť.

Zníženie spotreby pitnej vody až o 50 %

Zber dažďovej vody je prospešný z environmentálneho aj ekonomického hľadiska. Jeho použitím môžete znížiť spotrebu pitnej vody až o 50 %. Dôležité je, aby ste mali k dispozícii spomínanú nádrž, ktorá sa rovnako ako špeciálna betónová žumpa umiestni do zeme, čím sa priestorová plocha záhrady alebo pozemku v okolí domu nijako nezmenší a nezaťaží.

Veď uznajte sami. V rodinách, kde je voda využívaná striedmo, sa denne spotrebuje asi 100 litrov pitnej vody na osobu. Z toho v prvom rade na pitie - 3 litre, osobnú hygienu - 7 litrov, umývanie riadu - 5 litrov, kúpanie a sprchovanie - 35 litrov. Za druhé na pranie bielizne (20 litrov), toaletu (20 litrov), zalievanie izbových rastlín (5 litrov) a čistenie (5 litrov). V druhom prípade ale môžete pitnú vodu bez problémov nahradiť tou dažďovou, čím ušetríte až 50 % vody.

Zmiernenie záťaže na okolie

Využívanie dažďovej vody z nádrže, ktorá má dôveryhodný ISO certifikát, má pozitívny vplyv na stav podzemných vôd, zmierňuje zaťaženie kanalizačných sietí a čistiarní.

Dažďová voda tiež neobsahuje chlór, preto je na polievanie záhradných rastlín a zeleninových záhonov vhodnejšia ako pitná voda. Vďaka zníženému obsahu vápnika je vhodná aj na pranie bielizne. Štúdie dokonca ukazujú, že chemické a bakteriologické ukazovatele dažďovej vody nepresahujú limitné hodnoty určené zodpovedajúcimi normami pre vodné útvary na kúpanie.

Samozrejme, je na vás, akým spôsobom tento zdroj využijete vy. Dôležité je, že týmto spôsobom môžete veľmi dobre ušetriť nielen svoj čas a peňaženku, ale aj životné prostredie.

Zdroj obrázka: Siberian Wolf/Shutterstock.com