Využitie komunálnej techniky pri jarných prácach

Čochvíľa sa v uliciach našich obcí a miest začnú jarné upratovacie práce. Ich súčasťou je zametanie a umývanie verejných plôch, údržba trávnatých porastov a verejnej zelene, výsadba stromov a kvetov, ako aj pravidelný zber biologicky rozložiteľného odpadu.

Kompaktné úžitkové traktory John Deere

Jarná údržba komunikácii zahŕňa ručné a strojové čistenie a zametanie komunikácií a chodníkov, ako aj zametanie a umývanie komunikácií od zimného posypu a prachu. Naše kompaktné úžitkové traktory od spoločnosti John Deere sú špeciálne skonštruované tak, aby vám uľahčili život. Dokážu napríklad pomocou špeciálnej kefy na záves dokonale vyčistiť chodníky, cesty či parkoviská. Tieto výnimočné stroje tvoria spolu s príslušenstvom optimalizované riešenie v oblasti výkonnosti a hospodárnosti. A v neposlednom rade prispejú k zlepšeniu životného prostredia a čistote verejných priestranstiev našich obcí a miest.

Záhradné traktory 

Súčasťou veľkého jarného upratovania je tiež kosenie či mulčovanie trávnatých plôch. Keď teplota vzduchu dosiahne 10-15 °C, je vhodné začať s prvým kosením. Pre dosiahnutie žiadaného efektu je kľúčový správny výber kosačky či záhradného traktora. Na trávnaté plochy s rozlohou menšou ako 3 000 m² sa najviac hodia naše benzínové ručne vedené kosačky alebo skarifikátory. Na trávniky s väčšou rozlohou sú, naopak, najvhodnejšie odolné záhradné traktory. Stroje z portfólia John Deere sú zárukou dlhoročnej bezporuchovej prevádzky a kombinujú vysokú kvalitu kosenia a mimoriadne jednoduché ovládanie. Pokiaľ ide o pokosenú trávu, máte s niektorými našimi modelmi na výber: môžete mulčovať, zbierať alebo použiť bočné vyhadzovanie.