Webinár Schöck-Wittek | Nové oblasti riešenia tepelných mostov

Tepelné mosty v oblasti balkónov sú už viac než štvrťstoročie známým a systémovo riešeným bodom stavieb. Existujú ale aj iné miesta, ktoré skôr nebolo možné systémovo riešiť.

Typicky sa jedná o styky zvislých nosných konštrukcií, pre ktoré najnovšie existujú systémové prvky pre prerušenie tepelných mostov.

Ďalej je možné sa zamerať na fasády z pohľadových betónov, které je možné zavesiť s takmer nulovým tepelným mostom.

Novým trendom sú tiež prevetrávané fasády v rekonštrukciách už zateplených budov bez nutnosti odstránenia už existujúceho plášťa.

Text a video: Schöck-Wittek