Zaizolovaním ľahkých priečok pomocou minerálnej izolácie znížite prenos hluku až o 15 decibelov

Svet okolo nás je čoraz hlučnejší, čo sa odráža na našom fyzickom i duševnom zdraví. Dlhodobé vystavenie hluku totiž môže viesť k problémom so sústredením a spánkom, ako aj k zhoršeniu imunity. Preto sa čoraz viac pozornosti venuje vývoju a zdokonaľovaniu materiálov, ktoré dokážu zabezpečiť akustický komfort v miestnostiach. Jedným z nich je minerálna izolácia, ktorá dokáže výrazne zlepšiť akustické vlastnosti ľahkých priečok, ktoré sa vďaka svojim výhodám v interiéroch používajú čoraz častejšie. A v spojení s minerálnou izoláciou dokážu znížiť prenos hluku až o 15 decibelov.

Ochrana proti hluku je jednou zo základných požiadaviek budov. Musí sa však riešiť včas a komplexne z hľadiska celkovej stavby a z toho vyplývajúcich želaní majiteľa. Ak chcete kvalitný zvukovo-izolačný materiál na priečku, je dobré porovnávať triedu zvukovej pohltivosti izolácie – tzn. mieru, do akej je izolácia schopná pohltiť dopadajúci zvuk. Minerálna izolácia vyrábaná spoločnosťou URSA má najvyššiu triedu A, ktorá zabezpečuje maximálnu zvukovú pohltivosť. „Pri vzduchovej nepriezvučnosti nám ide o zabránenie šírenia hluku vzduchom, medzi miestnosťami v budove alebo medzi vonkajším priestorom a vnútornou miestnosťou. Na druhej strane kročajová nepriezvučnosť znamená schopnosť materiálu izolovať hluk spôsobený chôdzou, behom, pádom telesa, skrátka hluk spôsobený pohybom predmetov po podlahe, schodisku a podobne,“ vysvetľuje Tereza Vojancová, architektka zo spoločnosti URSA.

Ľahké priečky s minerálnou izoláciou sú ideálnym riešením

V kanceláriách, hoteloch, školách, ale aj v domoch a bytoch sa ľahké priečky čoraz častejšie používajú na rozdelenie miestností, vytvorenie súkromných priestorov alebo na vymedzenie trvalých či dočasných zón. Ide o prefabrikované priečky zo sadrokartónu alebo iných doskových materiálov, ktoré majú oproti tradičným stavebným materiálom, ako sú tehly alebo betón, množstvo výhod. „Jednou z hlavných výhod je určite úspora miesta vo vnútri miestnosti – sadrokartónové priečky môžu byť tenšie ako tehlové steny, pričom dosahujú rovnaké akustické vlastnosti. To môže viesť k úspore priestoru až o niekoľko metrov kubických. Okrem toho sadrokartónové priečky nezaťažujú konštrukciu, pretože sú ľahké. Nespornou výhodou sú aj nižšie stavebné náklady a rýchlosť výstavby. V prípade požiadavky na zmenu dispozície sa dajú priečky jednoducho odstrániť a postaviť nové bez potreby zásahu do nosných konštrukcií budovy,“ vysvetľuje Ing. Jana Kašparová, projektová špecialistka pre ČR a technický servis zo spoločnosti Siniat, a dodáva: „V prípade ľahkých priečok nie je potrebné obmedzovať sa ani čo sa týka tvarov podľa konkrétnych potrieb. Vďaka tomu je oveľa jednoduchšie rozdeliť miestnosti alebo zmeniť dispozíciu bytu či domu.“

„Mnohí ľudia sa obávajú, že ľahké priečky nebudú spĺňať požiadavky na akustické vlastnosti, konkrétne na prenos zvuku medzi miestnosťami. Prax však ukázala, že pri správnej inštalácii a vyplnení kvalitnou zvukovo-pohltivou izoláciou sadrokartónové priečky v mnohých ohľadoch dokonca prekonávajú tie murované,“ odporúča architektka Vojancová. Kvalitná minerálna izolácia by tak mala byť automatickou súčasťou výplne ľahkých priečok. Pri jej absencii alebo pri nekvalitnej izolácii vznikajú tzv. akustické mosty, ktoré zhoršujú zvukovú nepriezvučnosť priečky. Nekvalitnú izoláciu poznáme podľa toho, že nie je dostatočne pružná, nedrží v konštrukcii alebo sa prepadáva. Výsledkom sú spomínané mosty, ktoré spôsobujú oveľa väčšie šírenie hluku. „Minerálna izolácia URSA je výnimočne pružná. Vďaka tomu skvele priľne ku konštrukcii, čo zaručuje dokonalé vyplnenie dutín a spoľahlivo tak eliminuje akustické mosty,“ vysvetľuje architektka.

Ako získať dokonalé ticho?

„Ak vás obťažuje hluk od susedov, t. j. ak medzi vami už stojí stena, nezúfajte. Akustiku vašej steny ľahko zlepšíte ľahkou akustickou predstenou, ktorá sa inštaluje pred existujúcu stenu a pôsobí ako dostatočná izolácia,“ vysvetľuje architektka Vojancová a pokračuje: „Zvuková energia sa tak čiastočne premieňa na tepelnú, hluk sa zníži až o 6 decibelov a je pohltený tlmiacou vložkou.“ Do predsteny používame pružný, pevný a spracovateľsky veľmi príjemný materiál, najmä URSA VENTO 34.

Ak sa priečka ešte len stavia, je možné vložiť kvalitnú izoláciu priamo do nej. „Pre ľahké priečky odporúčame použiť izolácie produktové skupiny URSA GLASSWOOL, najmä URSA FONO 38, URSA SILENTIO 33 alebo URSA SILENTIO 37. V porovnaní s priečkami bez izolácie sa prenos hluku zníži až o 15 decibelov,“ vysvetľuje Tereza Vojancová. Takýmto spôsobom izolované priečky tak dosahujú lepšie výsledky ako murované steny: zaberajú menej miesta, ich výstavba je rýchlejšia a finančne menej náročná a zároveň lepšie izolujú teplo aj zvuk.

Izolujte ľahké priečky s novinkou – priečkovou izoláciou URSA SILENTIO 37

„V rámci vývoja a zdokonaľovania produktov URSA sme vyvinuli novú priečkovú izoláciu URSA SILENTIO 37, vďaka ktorej domácnosti získajú lepšie akustické vlastnosti,“ vysvetľuje Tereza Vojancová. Tento vylepšený materiál nahradil pôvodnú izoláciu URSA SILENTIO 38, ktorá už nebude k dispozícii. Nová izolácia má vyššiu objemovú hmotnosť, čo je jeden z dôležitých akustických parametrov. URSA SILENTIO 37 prevyšuje požiadavku SDK deliacich priečok na objemovú hmotnosť izolačného materiálu 15 kg/m³. Jej hlavnou výhodou je hodnota indexu zvukovej pohltivosti αw = 1,00 pre hrúbky 100 a 75 mm a αw = 0,85 pre hrúbku 50 mm. Vďaka tomu je vhodná ako akustický tlmič do priečok. Ďalším zlepšením je súčiniteľ tepelnej vodivosti, ktorý teraz dosahuje hodnotu λD = 0,037 W/m·K. URSA SILENTIO 37 je teda nielen akustická, ale aj tepelná a nehorľavá minerálna izolácia, ktorá je vhodná pre stavebné konštrukcie s vysokými požiadavkami na akustický komfort, tepelný odpor a požiarnu bezpečnosť. Okrem toho vďaka svojej mimoriadnej presnosti a pružnosti dokonale vypĺňa všetky dutiny konštrukcie. Dodáva sa v doskách so šírkou 625 mm, čo zodpovedá sadrokartónovému roštu. Jedným typom minerálnej izolácie je tak možné dosiahnuť vysoké hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti vysoko exponovaných priečok.

Text a foto: Ursa