Zberateľ solárnej energie

Slnko je zdrojom energie, ktorý je zadarmo, a koľko z neho môžete využiť, závisí od toho, ako si naplánujete svoj domov a jeho užívanie.

Táto energia má totiž aj svoje negatívne stránky. Najmä v zimnom období, keď potrebujeme teplo najviac, svieti slnko len krátku dobu, pod miernym uhlom a len s miernou intenzitou. Naopak v lete, keď teplo nepotrebujeme, nám ho slnko dožičí. Preto by mal byť dom orientovaný tak, aby v zime a prechodných obdobiach zachytil maximum slnečnej energie. V lete naopak, dom by nám mal svojimi stavebnými konštrukciami a presahmi strechy pomáhať odcloniť najväčší nápor slnka.

Ideálny pôdorys
Obytné miestnosti by v dome mali byť orientované na juh, na sever volíme priľahlé, úžitkové priestory, schodisko a vchod. Na sever je tiež vhodné umiestňovať aj garáže alebo verandy, pretože nám budú vytvárať nárazníkovú zónu, keďže v týchto priestoroch nepotrebujeme mať tak vysokú teplotu ako v obývanej časti domu.
Okná hrajú v pasívnych ziskoch slnečnej energie rozhodujúcu úlohu, pretože dosahujú oveľa vyšší energetický zisk ako obvodové steny. Bohužiaľ, ale zatiaľ čo vo dne cez okná získavame lacné teplo, v noci sa z okien stáva slabé miesto a spôsobuje jeho úniky. Naším cieľom preto je, aby solárne zisky cez deň boli väčšie ako straty v noci. K tomuto nám pomáhajú aj ochranné žalúzie, vonkajšie alebo vnútorné, ktoré v lete odtienia slnečné žiarenie a šetria energie za klimatizáciu a v zime zas dokážu zlepšiť tepelnoizolačné vlastnosti okna. Iným riešením je napr. výsadba opadavých stromov, ktoré v lete zabránia prehrievaniu interiérov, ale v zime pustia lúče do domu.

Veľkosti presklených plôch musia byť volené účelovo. Na juhu, kde očakávame najväčšie pasívne zisky, umiestnime veľké presklenia, naopak na sever volíme malé úžitkové okná. Samozrejme do návrhu vstupuje množstvo ďalších faktov, ako je tienenie od vedľajších budov atď. Preto je potrebné riešenie konzultovať vždy s architektom.
Správne vetranie
Vetranie je veľmi dôležité z hygienických dôvodov. Aby sme pritom však neprišli o získané teplo od slnka, je potrebné správne vetrať. Najlepšie je úplné otvorenie okien a intenzívne vyvetranie. Za 10 minút by sa mal kompletne obnoviť vzduch v miestnosti, čo je z energetického hľadiska výhodnejšie ako dlhodobé vetranie cez mikroventiláciu alebo pomalým vetraním. Pri vetraní v zime by ste mali zavrieť termoventily na radiátoroch, pretože kúrenie sa bude samozrejme snažiť udržať nastavenú teplotu. Po uzavretí okien treba opäť otvoriť termoventily a vyhriať miestnosť na požadovanú teplotu. Ďalšie náklady na kúrenie vám ušetrí nútené vetranie s rekuperáciou vzduchu, kedy rekuperátor dokáže využiť teplo z odpadového vzduchu, ktorý odsáva z miestností. Týmto teplom následne predhrieva privádzaný čerstvý vzduch zvonku. Vonku tak ostáva prach, peľ aj hluk.

Pri výbere projektu domu, a materiálov sa zamerajte na nasledovné aspekty:
  1. Stavebné plány treba posudzovať s ohľadom na čo najväčšie solárne zisky.
  2. Vyberajte okná, ktoré budú fungovať ako solárna pasca (dovnútra prepustia maximum energie, ktorú udržia vo vnútri).
  3. Vnútorné stavebné materiály by mali slúžiť pre dočasné skladovanie energie, je preto vhodné voliť materiály s dostatočnými akumulačnými schopnosťami.
  4. Dokonalá tepelná izolácia celého domu je predpokladom pre to, aby teplo neuniklo opäť von.
  5. Volíme vykurovací systém, ktorý dokáže rýchlo reagovať na tepelné zisky v miestnosti. Aby takýto vykurovací systém mohol správne pracovať, potrebuje po dome rozmiestnené senzory, ktoré budú zaznamenávať aktuálnu teplotu v miestnostiach a vyhodnocovaciu jednotku.
Príkladom dokonalého využívania prírodných zdrojov môže byť projekt spol. HUF HAUS ART 5 green[r]evolution.

Údaje a fakty
Celá koncepcia domu je zameraná na život v súlade s prírodou a maximálne využívanie prírodných zdrojov. Stavebná konštrukcia vychádza z klasických vzorov používaných najmä v nemecky hovoriacich krajinách – tzv. priehradová konštrukcia. Nosné časti tvorí drevený skelet, ktorý je kombinovaný so zasklením až po podlahu. Veľkorysé zasklenia privádzajú prírodu do domu, zmena ročných období sa takto stáva súčasťou bývania a života. Vlastníci tohto domu však ukazujú svoju zviazanosť s prírodou aj iným spôsobom.
Vysoko moderná domová inštalácia sleduje teplotu v každej miestnosti a automaticky rozhoduje o prikurovaní a aktivite vonkajších žalúzií. Vykurovanie zabezpečuje tepelné čerpadlo vzduch – voda. Na želanie firma vytvára tiež individuálne koncepcie pre systémy obnoviteľnej energie, napríklad pre kontrolované vetranie obytného priestoru s rekuperáciou tepla, solárno-tepelné zariadenia a fotovoltiku.
Konštrukcia
Vysokokvalitná priehradová konštrukcia z lepeného dreva, tepelnoizolačný združený systém, stredná hodnota U: vonkajšia stena: 0,17 W/m2K, fasáda: tepelnoizolačná viacvrstvová doska s brizolitovou omietkou, trojité izolačné zasklenie (hodnota U = 0,6 W/m2K podľa DIN EN 673), strecha z pálených škridiel, stredná hodnota U strecha: 0,175 W/m2K.

Domová inštalácia
Kompletný program KNX, plynové podlahové vykurovanie.

Spotreba energie
Potreba primárnej energie 42,2 kWh/m2/rok

Obytná plocha
Suterén: 97 m2
Prízemie: 160 m2
Podkrovie: 130 m2

Text: redakcia
Foto: HUF HAUS
www.huf-haus.com