Ako funguje bleskozvod na rodinnom dome?

Sezóna búrok je čoraz bližšie, a tým sa opäť vynára otázka ochrany pred bleskami. Nikto nechce zažiť požiar bytovky či rodinného domu po zásahu bleskom. Existuje účinná ochrana, ako sa tomuto riziku vyhnúť – a nazýva sa bleskozvod. Táto súčasť stavby možno nie je taká viditeľná či nápadná, o to je však dôležitejšia, a neradno na nej šetriť.

Len overené a profesionálne 

Je pochopiteľné, že pri stavbe alebo zariaďovaní nového rodinného domu myslíme na veci ako je vonkajšia fasáda, výber okien, izolácia, či zariaďovanie interiéru. Sú tu však aj ďalšie veci, bez ktorých bývať jednoducho nemôžeme. A jednou z nich sú určite bleskozvody. A to zvlášť v našich zemepisných šírkach s častou bleskovou aktivitou najmä na jar a v lete. Absolútnym základom je, aby bol bleskozvod, ktorý nainštalujete, zakúpený z overeného zdroja, a profesionálne nainštalovaný. Nemusíme azda zdôrazňovať, aké životne dôležité je to, aby bleskozvod nielen ´bol´, ale naozaj aj fungoval a plnil svoju funkciu.

Dôležitá aj krabica na bleskozvod

Ako teda funguje bleskozvod na dome? Jeho základný princíp si vysvetlíme veľmi po lopate – slúži jednoducho na to, aby prípadný elektrický výboj po zásahu bleskom odviedol do zeme namiesto toho, aby blesk spôsobil požiar či iné poškodenie. Preto je dôležité bezpečné umiestnenie svorky bleskozvodu a jej ochrana. Kým vzdušnú časť hromozvodu tvoria lanká či zvodové tyče, podzemnú uzemňovacia tyč a ochranné prvky. A práve tu vstupuje do hry krabica na bleskozvod, ďalšia zásadná vec pre fungovanie ochrany proti bleskom na rodinnom dome.

 

Netreba šetriť

Toto naozaj nie je miesto, kde by ste mali pri stavbe domu šetriť. Náklady vynaložené na inštaláciu kvalitného bleskozvodu s príslušenstvo budú na konci dňa oveľa nižšie než pri rekonštrukcii alebo oprave po zásahu bleskom. A najmä, ide tu o zdravie a život, pri ktorom by sa naozaj nemalo šetriť či hazardovať.

Zdroj obrázku: borzywoj / stock.adobe.com