Istota bezpečia od roku 1998 - POŽIARNE UZÁVERY A DYMOVÉ ZÁBRANY

Rodinná spoločnosť AVAPS je firmou, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na vývoj, výrobu, predaj, montáž a následný servis roletových požiarnych uzáverov a dymových zábran. Bola založená v roku 1998 Ing. Pavlom Novotným a od tej doby sa vyšvihla medzi lídrov v odbore požiarnej bezpečnosti stavieb. Kľúčovým zlomom bol pre AVAPS rok 2003, kedy spoločnosť začala vyrábať vlastné textilné požiarne uzávery a v nasledujúcich dvoch rokoch tiež vlastné dymové zábrany. AVAPS pôsobí po celej Európe a má svoje zastúpenie aj na Slovensku‚ kde v roku 2018 založila dcérsku spoločnosť AVAPS SK.

Požiarne uzávery

Textilné roletové požiarne uzávery nachádzajú využitie napríklad v otvorenom priestore alebo v miestach, kde nie je vhodné oddeliť dva požiarne úseky požiarnouej stenou.
Inštaláciou roletového uzáveru dochádza k deleniu priestoru až v okamihu detekcie začínajúceho požiaru, kedy sa uzáver spustí k zemi a susediace priestory (požiarne úseky) oddelí z dôvodu zamedzenia šírenia požiaru objektom, prípadne pre účely ochrany únikových ciest určených na evakuáciu osôb, alebo pre záchranné práce jednotiek HZS.
 
Všetky konštrukcie FIBREroll vznikajú priamo vo vývojovom oddelení našej firmy. Roletu FIBREroll EI napríklad tvorí špeciálna textília, ktorá vplyvom požiaru nadobudne na svojej veľkosti. Vďaka tomu samotná textília zaistí dostatočnú izoláciu pri požiari.

Dymové zábrany

Textilné dymové zábrany sa na rozdiel od požiarnych uzáverov inštalujú pod vodorovné konštrukcie objektov a využívajú sa na zabránenie šírenia dymu po objekte a na ich účinné odvetranie. Dymové zábrany od nás nemajú žiadny limit dĺžky a samotná výška spustenia môže dosahovať až 7 m. Zábrany ako také ponúkame v 3 farebných vyhotoveniach.
 
V prípade dymovej zábrany možno nastaviť aj možnosť dvojfázového uzavretia pre uľahčenie evakuácie osôb z objektu, v ktorom prebieha požiar; s týmto riešením sa
stretávame v zahraničných realizáciách.
 
SMOKEbarrier SG – variantu čírej sklenenej zábrany – využívame v objektoch, pri ktorých nie je z architektonických dôvodov vhodné inštalovať textilné dymové zábrany.