Keyless (bezkľúčový) koncept budov

K moderným administratívnym budovám neodmysliteľne patria nové technológie manažmentu prístupu do jednotlivých častí objektu. Predstavujeme jeden z produktov v portfóliu spoločnosti ANTES GM, spol.s r.o., ktorý sme v roku 2020 úspešne integrovali na objektoch SKYPARK Offices Bratislava, Urologická klinika Trenčín a rovnako v sídle spoločnosti.

Ide o elektronický prístupový systém, ktorého komponenty možno aplikovať na všetky druhy dvier, ale aj na skrinky v šatniach alebo vo forme visiacich zámkov. Takto možno v objekte úplne nahradiť použitie klasických kľúčov. Užívateľ sa pomocou karty, čipu, alebo pomocou svojho mobilného telefónu dostane všade, kde má oprávnenie prístupu.

Online prístupové systémy sú štandardom v širokom spektre typu objektov a pozostávajú z nástennej čítačky, ktorá pomocou káblu kontroluje a ovláda otvárací mechanizmus vo dverách. Online čítacie jednotky sú zapojené do spoločnej siete, ktorá zabezpečuje distribúciu oprávnení a spätne získavanie informácií o prechodoch z čítačiek.

Offline systémy poznáme z hotelov a je to kombinácia čítačky a ovládacieho mechanizmu najčastejšie vo forme kovania priamo na dverách hotelových izieb. V tomto prípade distribúcia oprávnení je prostredníctvom prístupovej karty.

Salto systém XS4 však spája výhody a kombinuje oba typy online aj offline. Vďaka bluetooth technológii aj offline kovania možno jednoducho premeniť na bezdrôtové online. Vhodnou kombináciou nástenných čítačiek a offline čítačiek vo dverách sa jednoducho vytvorí keyless (bezkľúčová) budova s vysokým stupňom variability a zabezpečenia.

Výhody systému online/offline

Výhody tohto systému sú jednoznačné nielen pri novostavbách, ale aj pri existujúcich budovách. Pri použití štandardného online systému by bolo nutné riešiť problém, ako dostať káble k čítačkám a zámkom. Pri použití online/ offline kombinovaného riešenia možno vytvoriť komfortný prístupový systém prakticky na ktorýchkoľvek dverách. Totiž v portfóliu sú aj offline zámky vo forme vložiek do zámkov dverí alebo visiacich zámkov, alebo napr. zámkov na šatňové skrinky.
Z hľadiska bezpečnosti je benefitom, že prístupové karty alebo čipy sú špeciálne kryptované, teda nemožno ich vôbec kopírovať ako štandardné Emarine alebo Mifare karty. To prispieva k robustnosti a bezpečnosti celého riešenia. Ďalšou nespornou výhodou zabudovanej Bluetooth a NFC technológie je možnosť ovládania pomocou mobilu, čo dáva voľnú ruku správcovi objektu, ktorý sa nemusí s užívateľom ani stretnúť. Kľúč do mobilu mu zašle na diaľku pomocou Salto cloudového riešenia.

Prípadová štúdia SKYPARK Offices

Jedinečný projekt v Európe, ktorý bol špeciálne navrhnutý pre spoločnosť Penta, spája najmodernejšie technológie uľahčujúce život svojim klientom počas pracovného dňa.

Technológie, ktoré boli navrhnuté pre objekt Skypark, nám neboli cudzie, a preto spoločnosť Penta stavila na naše dlhoročné skúsenosti v oblasti prístupových systémov a oslovila nás v otázke montáže a oživenia systému.

Cieľ bol jasne daný. Mať najmodernejší prístupový systém, ktorý zanechá dojem v každom, kto vstúpi na pôdu objektu Skypark.

Vzniklo prepojenie s viacerými systémami, ako sú turnikety s QR čítačkami, výťahy a parkovací systém. Všetky systémy boli prepojené s prístupovým systémom od výrobcu Salto, ktorý disponuje viac ako 400 prvkami a je mozgom celej operácie. Naši technici museli koordinovať programovanie jednotlivých systémov tak, aby komunikácia medzi nimi prebehla bez problémov a tým zaručili, že systém bude funkčný pri každodennom zaťažení. Medzi tým, montážni technici pripravovali jednotlivé súčasti prístupového systému ako sú riadiace jednotky, čítacie jednotky a v neposlednom rade bezdrôtové kovania na dvere, ktoré uľahčili montáž systému a zároveň zákazníkovi ušetrili nemalé peniaze za nákup a naťahovanie kabeláže k jednotlivým čítačkám. Všetky informácie sú medzi bezdrôtovými kovaniami a systémom prenášané za pomoci prístupových čipov. Tieto informácie sa po priložení čipu užívateľom na nástenných čítacích jednotkách prijímajú a odosielajú, a tým sa objekt Skypark premieňa na modernú keyless budovu.

Po úspešnom prepojení všetkých ovládaných systémov bola vytvorená intuitívna nadstavba prístupového systému v spolupráci so spoločnosťou Sharry Europe, v ktorej dokážete pár klikmi sprístupniť budovu pre kohokoľvek a pritom vedieť o každom jeho kroku. Všetky informácie, ktoré prístupový systém Salto dostane od nadstavbového systému, rozdelí v priebehu stotín sekundy jednotlivým systémom, ktoré už od prvého priloženia čipu, vedia kam máte namierené.

Objekt Skypark bol podrobený záťažovej prevádzke, po ktorej prešiel plynulo do ostrej prevádzky, kedy denne prijíma viac ako 15 000 podnetov od všetkých systémov a uspokojuje požiadavky od viac ako 2000 používateľov.

Ak si myslíte, že môžeme urobiť to isté pre vás, neváhajte a kontaktujte nás.

www.antesgm.sk