Požiarna bezpečnosť stavieb

Uplatňovanie zásad požiarnej bezpečnosti stavieb pri projektovaní i realizácii prináša rad komplikácií najmä v súvislosti s delením objektov do požiarnych úsekov. Na rozdiel od požiadaviek architektov, projektantov a užívateľov stavieb na veľké, ničím nedelené priestory, vyžadujú platné projektové normy dôsledné oddeľovanie priestorov slúžiace najmä k bezpečnému úniku a uzavretiu priestorov so zvýšeným rizikom vzniku požiaru a dymu. Nájdenie prijateľného kompromisu, t. j. skĺbenie požiadaviek požiarnej bezpečnosti i požiadaviek prevádzkových, je možné riešiť inštalovaním roletových požiarnych uzáverov, ktoré svojou rozmerovou variabilitou umožňujú oddelenie únikových ciest, ale aj predelenie priestoru, ktorým by sa mohol požiar šíriť, respektíve prestupovať.

Požiarne uzávery

Textilné roletové požiarne uzávery nachádzajú využitie napríklad v otvorenom priestore alebo v miestach, kde nie je vhodné oddeliť dva požiarne úseky požiarnou stenou.

Inštaláciou roletového uzáveru dochádza k deleniu priestoru až v okamihu detekcie začínajúceho požiaru, kedy sa uzáver spustí k zemi a susediace priestory (požiarne úseky) oddelí z dôvodu zamedzenia šírenia požiaru objektom, prípadne pre účely ochrany únikových ciest určených na evakuáciu osôb, alebo pre záchranné práce jednotiek HZS.

Všetky konštrukcie FIBREroll vznikajú priamo vo vývojovom oddelení našej firmy. Roletu FIBREroll EI+ napríklad tvorí špeciálna textília, ktorá vplyvom požiaru nadobudne na svojej veľkosti. Vďaka tomu samotná textília zaistí dostatočnú izoláciu pri požiari.

Dymové zábrany

Textilné dymové zábrany sa na rozdiel od požiarnych uzáverov inštalujú pod vodorovné konštrukcie objektov a využívajú sa na zabránenie šírenia dymu po objekte a na ich účinné odvetranie. Dymové zábrany od nás nemajú žiadny limit dĺžky a samotná výška spustenia môže dosahovať až 7 m. Zábrany ako také ponúkame v 3 farebných prevedeniach.

V prípade dymovej zábrany možno nastaviť aj možnosť dvojfázového uzavretia pre uľahčenie evakuácie osôb z objektu, v ktorom prebieha požiar; s týmto riešením sa stretávame v zahraničných realizáciách.

SMOKEbarrier SG – variantu čírej sklenenej zábrany – využívame v objektoch, pri ktorých nie je z architektonických dôvodov vhodné inštalovať textilné dymové zábrany.

BIM technológia

BIM projekčný nástroj Autodesk Revit uľahčuje výmenu informácií v rámci procesu návrhu projektu, umožňuje vizualizáciu a simuláciu implementácie výrobku do budovy, a to bez nutnosti znalosti technických detailov. Kompletné portfólio našich výrobkov má aj svoj digitálny model pripravený v programe Revit, ktorý následne umožňuje vlastníkovi stavby spracovania tzv. digitálneho dvojčaťa reálnej stavby.

Kompletnú BIM knižnicu našich produktov nájdete na odkaze: https://avaps.sk/produkty/vyhody-produktov/revit-bim-kniznica-produktov-avaps-n466947.htm

Dôležitosť požiarnych uzáverov v stavbách

S prihliadnutím k architektonickému návrhu sa v dispozícií objektov vyskytujú otvory v deliacich konštrukciách umožňujúce pohyb osôb, automobilov či prepravu materiálu medzi susediacimi priestormi objektu a zároveň aj medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi. Súčasťou požiarne deliacej konštrukcie je v takomto mieste výplň stavebného otvoru (napríklad dvere, okná, roletové uzávery), na ktorú je kladená požiadavka na požiarnu odolnosť – minimálne zhodnú ako na samotnú konštrukciu.

Dizajn a voľný priestor

Medzi hlavné prínosy roletových požiarnych uzáverov patria malé požiadavky na priestor v okolí stavebného otvoru najmä v oblasti návinu rolety a variabilita možností kotvenia roliet (možno ako na otvor, tak do otvoru, prípadne kombináciou oboch). V prípade estetických riešení stavieb je možné požiarne uzávery / dymové zábrany kompletne skryť pod podhľad v stropnej časti a zabudovať všetky elektrické prívody pod omietku. Naopak pre priznané riešenie výrobku v stavbe ponúkame širokú škálu farieb a štruktúr prostredníctvom vlastnej linky povrchovej úpravy.

O spoločnosti AVAPS SK

Spoločnosť AVAPS SK s.r.o. je firmou, ktorá sa sústreďuje predovšetkým na vývoj, výrobu, predaj, montáž a následný záručný a pozáručný servis roletových požiarnych uzáverov a dymových zábran. Bola založená v roku 2018 ako dcérska spoločnosť firmy AVAPS s.r.o., ktorá je stabilnou firmou s dlhoročnou tradíciou v oblasti požiarnej bezpečnosti stavieb a pôsobí po celej Európe. Kvalita našich výrobkov, ich neustály vývoj a inovácie sú pre nás absolútnou prioritou, rovnako ako ústretový prístup k našim zákazníkom.

AVAPS SK s.r.o.

Zlatovská 1279

911 05 Trenčín‑Zlatovce

+421 948 376 505

obchod@avaps.sk

www.avaps.sk

Požiarne uzávery

Dymové zábrany