Smart metering a energetický management: Cesta k úsporám a zelenším zajtrajškom

V súčasnosti sa čoraz viac zameriavame na udržateľné využívanie energie a znižovanie emisií CO2. Jedným zo spôsobov ako to dosiahnuť, je efektívne riadenie a využívanie energie v domácnostiach či komerčných budovách. Tu prichádzajú na rad smart metering a energetický management, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu pri optimalizácii spotreby, prechode na ekologickú energiu a v neposlednom rade k finančným úsporám.

Smart metering, známy aj ako inteligentné meranie, je technológia umožňujúca automatické a vzdialené meranie spotreby energie, vody, plynu alebo iných utilít v domácnostiach, komerčných či priemyselných budovách. Táto technológia poskytuje presnejšie a častejšie údaje o spotrebe než tradičné analógové merače. Spoločne s energetickým managementom kombinuje opatrenia, ktoré dosahujú požadovaný výkon pri čo najnižšej spotrebe energie. Keď sa zavedie správne, dokážeme ním ušetriť stovky až tisícky eur ročne.

Spotreba budovy v aplikácii Loxone

Niekoľko dôvodov prečo mať v budove smart metering

Meranie spotreby elektriny, plynu či vody v budove nebolo nikdy jednoduchšie – a to aj vďaka systému Loxone, s ktorým ste sa už pravdepodobne stretli v súvislosti s inteligentnou automatizáciou budov. Jeho všestrannosť však nekončí len pri automatizácii. Poslúži aj ako ideálny nástroj na riešenie smart meteringu. Kľúčom k úspechu je nástroj Monitor toku energie, ktorý zobrazuje celkový pohľad na tok energií v budove. Je dostupný v Loxone aplikácii a navyše zadarmo. Výhodou je tiež to, že oproti energetickému auditu nejde o jednorázové riešenie. Spotrebu budovy si môžete v aplikácii pozrieť kedykoľvek. Rozhodnutie pre jeho implementáciu prináša niekoľko významných výhod.

 

Presné meranie spotreby

S presnými údajmi je možné lepšie riadiť a optimalizovať spotrebu energií.

 

Prehľad o spotrebe v čase

Spotreba budovy napríklad v hodinových, denných, týždenných alebo mesačných intervaloch.

 

Eliminácia ľudského faktoru

Odčítanie meračov je plne automatizované – netreba ho robiť manuálne ako pri tradičných metódach (odpočet vodomeru, elektromeru, plynomeru a podobne).

 

Možnosť optimalizácie prevádzky

Informácie o spotrebe umožňujú identifikovať a implementovať úsporné opatrenia.

 

Detekcia porúch

Inteligentné systémy môžu rýchlo detekovať neštandardné vzorce spotreby, ktoré môžu naznačovať technické problémy alebo úniky.

Monitor toku energií v aplikácii Loxone / Spotreba energií bytového komplexu

Energetický management – priama cesta k úsporám

Efektívny a komplexný energetický management môže významne prispieť k ochrane životného prostredia a klímy prostredníctvom využívania potenciálu úspory energie. Výhodou je, že sa šetrí nielen životné prostredie, ale vyššia úroveň energetickej účinnosti môže taktiež výrazne znížiť náklady na energiu ako takú. A to rôznymi spôsobmi:

 

Identifikovaním neefektívnej spotreby

Neefektívne zariadenia alebo procesy často vedú k vyššej spotrebe energie. Energetický management ich môže pomôcť identifikovať, čo umožňuje ich včasnú úpravu alebo výmenu.

 

Lepším plánovaním prevádzky spotrebičov

Energetický management poskytuje presné informácie o tom, ako a kedy sú spotrebiče používané, čo umožňuje identifikovať obdobia s vysokou a nízkou spotrebou.

 

Motiváciou k šetrnému správaniu

Detailné údaje o spotrebe zvyšujú povedomie o tom, ako jednotlivé činnosti a zariadenia vplývajú na celkovú spotrebu. To môže motivovať k úvahám o tom, ako efektívnejšie využívať zdroje.

Perfektný nástroj na šetrenie v domácnosti

Obrovský potenciál úspor spočíva najmä v znížení spotreby energie na vykurovanie a chladenie. Automatizácia budov Loxone ponúka mnoho ciest, ako to dosiahnuť. Jednou z nich je napríklad využitie senzorov prítomnosti a teplotných čidiel.

 

Tie zabezpečujú, že kúrenie pracuje len vtedy, keď je to naozaj potrebné. Správnym nastavením Energetického managementu dosiahneme presnejšie riadenie vykurovacích systémov (napr. tepelné čerpadlo), čo pomáha optimalizovať ich výkon a eliminovať plytvanie energiou v momente, keď v miestnosti či budove nie sme. Na podobnom princípe to funguje aj s rekuperáciou či osvetlením. Je len na vás, akú formu úspor vo vašej domácnosti zvolíte.

Majiteľ domu si môže všetky údaje o spotrebe prezrieť v aplikácii Loxone

Návratnosť investície prichádza už po niekoľkých mesiacoch

Investícia do smart meteringu a energetického managementu sa často rýchlo vráti vďaka úsporám na nákladoch za energiu, ktoré sú dôsledkom efektívnejšieho monitorovania a riadenia spotreby.

Tieto systémy umožňujú detailné monitorovanie a analýzu spotreby energie v reálnom čase, čo vedie k jej presnejšiemu a efektívnemu využívaniu. Týmto spôsobom môžu domácnosti či rôzne podniky znížiť svoje náklady na energie a zároveň zlepšiť energetickú efektívnosť. Smart metering znižuje potrebu odhadov a manuálneho zaznamenávania spotreby, zatiaľ čo energetický management poskytuje nástroje na optimalizáciu vykurovania, chladenia a iných energeticky náročných procesov.

Ako príklad návratnosti investície môžno uviesť jednu z Loxone pobočiek, ktorá sídli v Bratislave. Pred zavedením energetického managementu bola spotreba budovy až 57 kWh (v čase trvania pracovnej doby od 7:00 do 17:00 hod).

Následne v budove zaviedli smart metering a energetický management a znížili jej výkon na 36 kWh. (Počas trvania pracovnej doby od 7:00 do 17:00 hod).

Výkon pobočky sa tak podarilo znížiť o 21 kWh. V prepočte na jeden kalendárny rok táto úspora činí spolu 7 665 kWh. Priemerná cena elektriny pobočky Loxone v Bratislave za 1 kWh je v prepočte 0.19 € (0.19 € x 7665 = 1 456,35). Vďaka smart meteringu a energetickému managementu tak ušetrili viac ako 1 400 € ročne.

Zobrazenie spotreby energie Loxone pobočky v Bratislave v aplikácii

Na obrázku vidíme Celkovú spotrebu pobočky 5,2 kW. Tá sa skladá zo zariadení, ktoré sú pripojené na Power Supply & Backup 331 W, ako napríklad audio, sieťové prvky a periférie. Súčasťou je aj Zvyšková spotreba 4,9 kW, do ktorej spadá rekuperácia, klimatizácia a podlahové vykurovanie.

Zobrazenie pôdorysu Loxone pobočky v Bratislave ako príklad využitia energetického managementu
Detailný prehľad energetického managementu vo výrobnej hale na Slovensku

Pri peniazoch to ale nekončí

Kombinácia smart meteringu a energetického managementu môže okrem finančných úspor tiež prispieť k zlepšeniu environmentálneho dopadu a zvýšiť hodnotu nehnuteľnosti. Vzhľadom na rozmach technológií zameraných na udržateľnosť a energetickú efektivitu môže ísť o investíciu do budúcnosti, ktorá sa nielenže dlhodobo vypláca, ale zároveň posúva domácnosti a podniky smerom k energetickej udržateľnosti.

 

Tiež zohrávajú dôležitú úlohu v podpore elektromobility, pretože dokážu optimalizovať ich nabíjanie na základe cien na trhu s dynamickými tarifami elektriny. S tými si vie hravo poradiť aj Loxone Wallbox.

Elektromobil napojený na Loxone wallbox

V súčasnom svete, kde sa kladie dôraz na udržateľnosť a zelené technológie, smart metering a energetický management predstavujú kľúčové nástroje na dosiahnutie týchto cieľov. Ich implementáciou v domácnostiach a komerčných budovách môžeme dosiahnuť nielen významné úspory v spotrebe energie, ale aj prispieť k ochrane životného prostredia.

 

Ako ukazuje príklad z Loxone pobočky, uvedené technológie môžu výrazne znížiť energetickú záťaž a priniesť významné finančné úspory. Investícia do smart meteringu a energetického managementu sa tak stáva nielen ekonomicky, ale aj ekologicky rozumným rozhodnutím. V kontexte rozvíjajúcej sa elektromobility a dynamických taríf elektriny ponúkajú tieto systémy pridanú hodnotu, ktorá presahuje okamžité finančné výhody a predstavuje investíciu do udržateľnejšieho a efektívnejšieho zajtrajška.

Foto: Loxone