TEXTILNÉ ROLETOVÉ požiarne uzávery

Uplatňovanie zásad požiarnej bezpečnosti stavieb pri ich projektovaní aj realizácii prináša rad problémov najmä v súvislosti so začlenením objektov do požiarnych úsekov. Na rozdiel od požiadaviek projektantov a užívateľov stavieb na veľké, ničím nedelené priestory, vyžadujú platné projektové normy dôsledné oddeľovanie priestorov slúžiacich najmä k bezpečnému úniku a uzatvorenie priestorov so zvýšeným rizikom vzniku požiaru.

V praxi to znamená uzatvorenie podlažia okolo schodísk, uzatvorenie otvorov v stropných konštrukciách, predeľovanie veľkých priestorov v kultúrnych, vzdelávacích, športových, dopravných, bytových a administratívnych objektoch, v nákupných centrách a ďalej potom tiež v podzemných garážach, priemyselných objektoch, halách a pod. Na jednej strane sú samozrejme požiadavky užívateľov na veľké plochy (napr. v najrôznejších supermarketoch, obchodných centrách, podzemných garážach a pod.) Pochopiteľné, na strane druhej, ich rešpektovaním by tu vznikalo obrovské riziko rýchleho šírenia požiaru, ktoré môže znamenať nielen veľké škody materiálne, ale aj podstatné zvýšenie nebezpečenstva pri úniku osôb. Nájdenie prijateľného kompromisu, t. j. skĺbenie požiadaviek požiarnej bezpečnosti aj požiadaviek prevádzkových, je možné riešiť inštalovaním roletových požiarnych uzáverov, ktoré svojou rozmerovou variabilitou umožňujú ako oddelenie únikových ciest, tak i predelenie priestoru, ktorým sa môže požiar šíriť.

Roletové požiarne uzávery sú výhodné pre minimálne nároky na priestor, pretože sú za normálnych okolností zvinuté v kryte, ktorý je umiestnený tak, aby neprekážal bežnej prevádzke (zvyčajne nad otvorom). Uzáver tak nevyžaduje žiadny väčší priestor po stranách otvoru, ako napr. pri posuvných dverách a bránach. V podlahe miestnosti nie je zabudovaná žiadna dosadacia lišta, ktorá by akýmkoľvek spôsobom narúšala vzhľad interiéru. Bočné vodiace lišty vzhľadom na ich nenáročnosť na údržbu, sa dajú tiež veľmi vkusne zakomponovať tak, aby nepôsobili rušivým dojmom.

 

Výhody textilných roletových požiarnych uzáverov sú:

  • variabilné možnosti kotvenia rolety
  • nízka hmotnosť (roleta 3 x 3 m cca 140 kg, roleta 6 x 6 m cca 270 kg)
  • malá spotreba elektrickej energie (príkony motorov 150 – 450 W)
  • všetky oceľové viditeľné časti možno lakovať podľa vzorkovníka farieb RAL

Textilné roletové požiarne uzávery sa používajú ako zvislé alebo horizontálne posuvné. Roleta je vyrobená zo špeciálnej ohňovzdornej textílie, ktorá je pre zvýšenie mechanickej odolnosti pretkaná oceľovými drôtikmi. Textília odoláva teplotám cez 1 000 °C, je vystužená nehrdzavejúcimi drôtikmi s povrchovým náterom a prípadne s hliníkovou reflexnou vrstvou (fóliou) pre zvýšenie požiarnej odolnosti.
Uzáver je poháňaný motorom a spúšťa sa automaticky – signálom z EPS alebo signálom z akéhokoľvek detekčného zariadenia (napr. dymový alebo teplotný senzor), prípadne tlačidlom prostredníctvom obsluhy. Štandardný rozmer je až 20 x 6 m – od 6 m šírky je hriadeľ, ktorá navíja textíliu, po určitých vzdialenostiach podkladaná podpornými valčekmi pre ľahšie spúšťanie rolety.

Textilné roletové požiarne uzávery sú riadne certifikované a vykazujú požiarnu odolnosť EW 15 DP1 až EW 120 DP1 resp. EI 15 DP1 až EI 180 DP1 pri chladení vodou.
Vzhľadom na požiadavky na vyššej požiarnej odolnosti, je nutné k roletovým uzáverom dodávať aj chladiace zariadenie (kropenie). Chladením musí byť zabezpečený vodný film po celom povrchu rolety a po celú dobu požadovanej požiarnej odolnosti. Chladiace zariadenie môže byť aktivované:

  • pomocou signálu EPS a to zároveň so spúšťaním rolety (impulzom sa otvorí elektromagnetický ventil na prívodnom vodovodnom potrubí a pomocou plošných prúdových hlavíc je pokropený povrch rolety
  • samočinne pomocou sprinklerových hlavíc, ktoré sa pri určitej teplote otvoria, a následne je pokropený povrch rolety.

Prevádzkovateľ roletových požiarnych uzáverov musí byť preškolený o ich funkčnom ovládaní a o prevádzkovom využití. Všeobecne sú roletové požiarne uzávery inštalované iba pre požiarne zabezpečenie objektu, teda slúžia len pri požiari. Textilné požiarne uzávery sú bezpečnostné zariadenia, ktoré dbajú na ochranu budov a osôb a vyžadujú si pravidelnú a dôslednú kontrolu, aby mohli zabezpečiť plnú funkčnosť pri vzniknutom požiari. Odborný servis a skúšky prevádzkyschopnosti sa tak musia vykonávať s pravidelnosťou určenou platnými zákonmi.

 

Text: Avaps s.r.o.