Tvárnice Ytong a Silka sa osvedčili pri výstavbe nového urgentného príjmu v Bojniciach

Nový urgentný príjem v Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach začnú využívať pacienti približne od leta 2022. Okrem špecializovaných ambulancií tam lekári budú mať k dispozícii i zákrokovú miestnosť či expektačné lôžka pre chorých. Výplňové murivo tvoria pórobetónové tvárnice Ytong, na vnútorných deliacich stenách sú použité vápenno-pieskové tvárnice Silka.

Nový urgentný príjem vyrástol v areáli nemocnice ako samostatná stavba, ktorá má samostatný vstup i prvky zelenej infraštruktúry. Jeho výstavba bola potrebná, keďže predchádzajúce priestory nespĺňali požiadavky. Počet odborných ambulancií na novom urgentnom príjme zostane zachovaný, v novej budove pribudnú špecifiká v podobe zákrokovej miestnosti, kde budú môcť lekári robiť malé operačné zákroky. K dispozícii tu bude aj samostatná sádrovňa, repozičná miestnosť či miestnosť pre infekčného pacienta. Nová bude aj malá dobre vybavená jednotka intenzívnej starostlivosti. Nová stavba spĺňa požiadavky urgentného príjmu prvého typu, rovnako ako ten súčasný, ale vybavením je na vyššej úrovni tak, ako je pri tomto type potrebné. Do výstavby urgentného príjmu investoval Trenčiansky samosprávny kraj ako investor zo svojho rozpočtu 3,6 milióna eur. 

Autormi projektu nového urgentného príjmu sú Ing. arch. Marek Jablonský a Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD. zo spoločnosti ARCHICO, s.r.o. so sídlom v obci Malatiny. Poloha nového pavilónu bola podľa autorov zvolená v rámci areálu nemocnice tak, aby sa dosiahlo čo najlepšie prepojenie s operačnými sálami a zároveň s novou prístupovou cestou pre vozidla RZP.  „Táto poloha a jednoznačný geometrický tvar dáva novému pavilónu charakter stmeľujúceho prvku pre ďalší rozvoj areálu nemocnice smerom do voľnej, juhovýchodnej časti pozemku. Nový pavilón v plnej miere zachováva existujúcu uličnú čiaru, tvorenú jestvujúcou časťou nemocnice.“ hovorí Marek Jablonský.

Špecifické požiadavky zdravotníckych budov splnili tvárnice Silka a Ytong

Konštrukčný systém bol zvolený ako montovaný skelet v module osových vzdialenosti 4,0 m/6,0 m. Konštrukčná výška je 4,4 m, dosiahnutá svetlá výška vo vnútorných priestoroch je 3,05 m. Z dôvodu problematickej hydrogeológie podložia bol zvolený spôsob zakladania objektu hlbinnými, vŕtanými pilótami priemeru 620 mm.  „Pre obvodové murivo a deliace priečky boli vybrané produkty Ytong od firmy Xella, dôvodom bolo najmä komplexné portfólio výrobkov, ktoré spĺňa špecifické požiadavky, kladené pre zdravotnícke budovy. Pri priestoroch RTG boli použité vápenno-pieskové tvárnice Silka hrúbky 150 mm, ktoré majú pri objemovej hmotnosti 1800 kg/m3 výborné vlastnosti protiradiačnej ochrany, čim sa značne zredukovala hrúbka barytovej omietky, s ktorou sa nepracuje ľahko. Tieto tvárnice sa rovnako použili pri deliacich priečkach medzi jednotlivými ambulanciami, a to z dôvodu zvukovej nepriezvučnosti. Pri priestoroch, kde zvuková nepriezvučnosť, resp. radiačná ochrana nezohrávala zasadnú úlohu, sa používali klasické priečkové tvárnice Ytong hr. 150 mm. Pre obvodové steny boli použité tvárnice Ytong hr. 300 mm.“ uvádza Stanislav Majcher.

Generálnym dodávateľom stavby bola stavebná spoločnosť Si.To.Ro., ktorá si tento rok pripomenie 20 rokov od svojho vzniku. Počas svojej existencie si firma, v čele ktorej stojí Pavel Ďurdina, získala bohaté skúsenosti v oblasti výstavby a rekonštrukcie a stala sa odborníkom vo svojom odbore. „So stavebnými prácami sme začali v novembri 2020 a kolaudácia by mala byť hotová v priebehu prvej polovice tohto roku. Je to pekná, moderná a zaujímavá stavba po technickej aj architektonickej stránke. Základom je betónový skelet, výmurovku sme robili z pórobetónu Ytong a vápenno-pieskových tvárnic Silka. Na menších stavbách sme s Ytongom už v minulosti pracovali, ale na väčších projektoch  ako je urgentný príjem v Bojniciach je pre nás práca s Ytongom a Silkou premiérou. Materiálovú skladbu navrhli architekti z firmy ARCHICO a my sme to v zhode s projektom rešpektovali. Na začiatku stavby sme sa s nimi o materiálovej voľbe bavili a kľúčovým argumentom boli akustické vlastnosti tvárnic Silka a kompatibilita pórobetónu Ytong so Silkou. Sú to ako všetky súčasné stavebné materiály presné tvárnice, Silka je špecifická nielen svojim vlastnosťami, ale aj spôsobom opracovania, ktoré je podobné práci s betónom. Zo strany firmy Xella Slovensko musím oceniť výbornú komunikáciu, všetko klapalo a operatívne sme naozaj rýchlo a bez problémov riešili všetky detaily, ktoré stavba tohto rozsahu vždy prinesie. Po celú dobu sme mali jedného partnera, o to to bolo jednoduchšie.“ hovorí Pavel Ďurdina.

Výhody tvárnic Silka a Ytong ocenil aj stavbyvedúci Slavomír Ondrejovič zo spoločnosti Si.To.Ro.:  „So Silkou si naši chlapi vďaka jej hmotnosti trochu potrénovali, ale inak sa s týmito tvárnicami pracovalo dobre. Zvukové vlastnosti miestností vymurovaných s tvárnicami Silka sú výborné a dávam za pravdu architektom, ktorí ich do projektu navrhli. Ytong je vyskúšaný a overený materiál a keď sme s ním pracovali, nikdy nás nesklamal. Neláme sa a je presný, rovnako ako vápenno-pieskové tvárnice Silka umožňuje rýchle a veľmi presné murovanie a jednoduché nanášanie tenkovrstvových omietok. Pílu na Ytong nám požičala firma Xella, Silku sme pílili vlastnou pílou, takže ani z hľadiska nástrojov nebol problém. Osvedčili sa aj betónové preklady od Xelly, najmä ich jednoduchá montáž, vysoká presnosť, obmedzenie mokrých procesov na stavbe a podklad na povrchové úpravy, ktorý bol zhodný s murivom. Tiež musím pochváliť prístup zo strany výrobcu – dodávky materiálu chodili v poriadku presne podľa objednávok, neboli tam žiadne zmätky alebo poškodené výrobky.“

Ing. Zuzana Michalková, odborný poradca Xella Slovensko, ktorá bezproblémový priebeh stavby zo strany spoločnosti Xella Slovensko zabezpečila, na záver dodáva: „Zvolená kombinácia tvárnic Ytong a Silka sa na stavbách tohto typu osvedčuje a jej voľba sa aj na tomto projekte ukázala vo výbornom svetle. Alternatívou, ktorá má rovnaké úžitkové vlastnosti a súčasne zrýchli a uľahčí výstavbu, je veľkoformátová výstavba a použitie tvárnic Silka Tempo. Tie nielen skrátia čas murovania, ale tiež znižujú fyzickú náročnosť pre pracovníkov. Manipulácia a murovanie tu prebieha pomocou minižeriavu a tvárnice sa dajú ľahko kombinovať s veľkoformátovými tvárnicami Ytong Jumbo alebo s tvárnicami Ytong bežných formátov.“

 

Text a foto: Xella Slovensko